P&O Service

MKB HR Service

Met personele zaken zijn we heel voorzichtig. De instrumenten zijn als domino: als we een blokje verplaatsen of veranderen, heeft dat overal consequenties. Waar de vraag of het probleem ook vandaan komt, we helpen u bij het vinden van het antwoord of de oplossing!

  • Wanneer u op zoek bent naar de juiste structuur, cultuur, kernwaarden;
  • Voor de afstemming van kennis en kunde tegenover mogelijkheden;
  • Als u zich afvraagt of u de juiste mensen in huis hebt,
    • doen uw medewerker de juiste dingen;
    • doen zij de dingen goed?
  • Levert het u de juiste resultaten op?

Met behulp van de 6 managementbouwstenen bouwen we uw personeelsbeleid op een stevige basis.

meer informatie

Interim HR

Ineens zit u zonder uw vertrouwde personeelsmanager…..en nu?

Ziekte, verlof, vakantie of andere oorzaken, ineens valt er een gat. Hoe lost u dat op?
De functiebeschrijving nog eens goed bekijken, vacaturetekst maken, vacature plaatsen en sollicitatiegesprekken….

meer informatie

Ziekte en verzuim

Kort frequent verzuim, langdurige arbeidsongeschiktheid, Wet Verbetering Poortwachter, Casemanagement, het zijn lastige thema’s en het kost veel tijd, beleid en vooral: geld. 

Om hier een omslag in te maken is veel nodig. Investeren in goed verzuimbeleid, procesbeheer, medewerkers-ondersteuning bij verzuim en helder maken hoe u kunt besparen zijn de doelen die we nastreven. 

Wilt u verbetering, verlaging van verzuim en vooral van de kosten van verzuim? We helpen u erbij. We zijn er voor u en voor de werknemer. Volledige ondersteuning, inhoudelijk en administratief. 

meer informatie
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram