Ziekte en verzuim

U bent werkgever
U bent werknemer
U bent werkgever
Spreekt u wel eens andere werkgevers over ziekte en verzuim?

Ondernemers die te maken hebben gehad met (langdurig) verzuim door ziekte weten waar ze het over hebben: kosten, onrust en frustratie.

Dat het een kostbaar bedrijfsrisico is, hoef ik u niet te vertellen. Gemiddeld kost verzuim van een medewerker u € 260,- per dag. Hogere functies uiteraard nog iets meer.
De onrust vinden we vooral terug in de verstoorde processen, de extra werkdruk op de (directe) collega’s van de zieke.

Frustratie is wat ik zie bij de ondernemer. Als er geen persoon is om dit adequaat op te pakken en te begeleiden, komt het allemaal op uw schouders terecht. Dat is soms best pittig. Het persoonlijke aspect, de regelgeving die best lastig is, en het is ingewikkelde materie.

Werken met mij als coördinator en verzuimcoach zorgt ervoor dat zowel het formele als het persoonlijke stuk van ziekte en verzuim goed is geregeld. Ik fungeer als spil tussen de drie primaire partijen. Die derde partij is natuurlijk de Arbodienst.

Goede begeleiding, het verzuimdossier in orde, sturen op verkorten en vervolgens voorkomen van verzuim: dat zijn de tools waarmee ik werkgevers kosten bespaar.
Bij ingewikkelde hersteltrajecten is het belangrijk dat dit goed wordt begeleidt.

Een voorbeeld:
Een medewerker die met vage klachten thuis komt te zitten, is moeilijk te begeleiden. Hier grip krijgen op herstel lukt lang niet altijd, omdat de oorzaak van de uitval niet helder is. Niet zelden is er ‘overdruk’, soms werk-gerelateerd. Met ondersteuning verlopen de stappen van herstel beter en vooral duurzaam.
Juist in die gevallen is het van groot belang dat niet alleen de Arbodienst er iets over zegt, maar nog veel meer dat er met die analyse ook echt iets wordt gedaan.

Even een snelle rekensom: Drie maanden minder verzuim bespaart u al €17.000. Dat is geen sprookje, dat is de realiteit! Daar wegen de kosten van begeleiding niet tegenop.
Als u het precies wilt weten, kunt u eenvoudig een verzuimkosten berekening uitvoeren.
Maak een verzuimkosten berekening
Vanaf het begin van ziekte en verzuim is er een schakelpunt voor alle partijen.
Ik ben de vertrouwenspersoon, het klankbord en de hulplijn.
Nog belangrijker: ik zorg ervoor dat er rekening wordt gehouden met wensen,
(on)mogelijkheden en belemmeringen. We werken gezamenlijk aan goed en blijvend herstel.

Tweede spoor re-integratie:
Zijn er langer of blijvende belemmeringen waardoor re-integratie niet (volledig) lukt, dan maak ik de belemmeringen duidelijk en gaan wij op zoek naar andere mogelijkheden en/of functies. Als het nodig is wordt het tweede spoor traject opgestart.

2e spoor: 2e ziekte jaar. Als in het eerste jaar geen vorderingen zijn gemaakt en de medewerker kan niet meer aan de slag in het eigen werk gaan we andere mogelijkheden verkennen.
a. Bij u in het bedrijf of een zusterbedrijf;
b. Is dit niet het geval, dan gaan we buiten de deur kijken.

U bent ondernemer, u wilt geen hoge verzuimkosten door ziekte!

Alles wat ik als verzuimcoach doe is erop gericht om gezamenlijk te werken aan het hervinden van de juiste balans en blijvend duurzaam herstel. Maar ook op het beperkt houden en verlagen van de kosten, want ik zorg dat u bespaart op verzuim door ziekte!
Ik zorg er ook voor dat u “neutraal’ kunt blijven. Zo blijft de relatie met uw werknemers gezond.
Gaat het niet lukken in de oorspronkelijke functie van de werknemer? Door helder te communiceren, eerlijk naar elkaar te blijven en alles goed in kaart te brengen kunnen we de volgende stap zetten. Ander werk, bij u in het bedrijf of ergens anders.

Welke vragen er ook zijn, bij u of bij de werknemer, er is altijd een passend antwoord.
Plan een vrijblijvende kennismaking. Dan kunt u meteen uw vragen stellen
Contact Form Demo

U bent werknemer

Ook werknemers kunnen soms hulp gebruiken. Niet meteen een advocaat, maar iemand die weet wat de risico's zijn als er problemen dreigen te onstaan of als u denkt dat er zaken niet in orde zijn.

Want u bent samen verantwoordelijk, bijvoorbeeld voor veilig werken. En dat omvat heel veel, zelfs een beeldschermbril of een vertrouwenspersoon voor problemen met een collega. Ook u mag dat aankaarten en als u dat lastig vind, dan verwoord ik het voor u.

 

Re-integratie:

Dat is weer een hele andere tak van sport. Krijgt u voldoende ondersteuning bij uw herstel, uw vragen, uw twijfels? Samen met mij gaat dat wel lukken, direct vanaf het begin, niet pas in het tweede ziektejaar. Zo geeft u maximaal invulling aan uw plichten en uw wensen om weer bij uw werkgever aan de slag te komen.

  • U vraagt of u een verzuimcoach mag inschakelen
  • Ik bespreek het met uw werkgever
  • Handig voor uw werkgever: ik maak ook de vertaalslag naar de formele documenten, het verzuimdossier is dus ook op orde.

Wat kan ik voor u betekenen?

Uitvallen door ziekte is niet fijn. Fysiek ongemak door een ongeluk(je), chronische klachten waarmee u moet leren omgaan, een lang hersteltraject van een burn-out. Het zijn onzekere tijden.

Uw werkgever wil dat u zo snel mogelijk herstelt, dat is logisch.

Vindt u het lastig om daar neutraal mee om te gaan? Dat begrijp ik heel goed.

Wilt u wel graag een goede relatie houden met uw leidinggevende en werkgever? Daar zorg ik voor!

Doordat ik regelmatig contact houd met u, weet u iedere stap wat er gebeurt.

  • Als de afspraak met de bedrijfsarts wordt gepland, waar alles met betrekking tot uw ziektebeeld wordt besproken en vastgelegd;
  • Als daarna het plan van aanpak moet worden gemaakt voor het hersteltraject, dat doen we samen.

Zo zorg ik ervoor dat alles zowel voor de werkgever als voor u duidelijk blijft, dat er een realistisch plan van aanpak komt en dat u alle hulp krijgt bij het herstel.

Uiteindelijk wilt u allebei hetzelfde, namelijk:

  • Goed en blijvend herstel;
  • Eigen regie;
  • Uw verhaal kwijt kunnen;
  • Geen zorgen maar duidelijkheid en eerlijk overleg.

Samen bewaken we uw mogelijkheden, grenzen en wensen.

Plan een vrijblijvende kennismaking. Dan kunt u meteen uw vragen stellen
Contact Form Demo
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram