Terug 

Binden en boeien: de nieuwe generatie bepaalt?

Iedere personeelsmanager en intercedent weet dat we een grote verandering krijgen in de manier waarop we met vacatures en personeel omgaan.

De ‘grijze golf’, de na-oorlogse generatie, gaat steeds meer vacatures achterlaten. De huidige en komende generatie is aanzienlijk kleiner, anders opgevoed en denkt ook heel anders.

Deze lichting heeft uitdagingen. En wij moeten ze daar bij begeleiden.

Krapte op de arbeidsmarkt

Dát is nog eens een andere benadering van de ‘problematiek’ van de krapte op de arbeidsmarkt…. Ik denk graag anders, maatschappelijker. En dit leek me een mooie benadering. Opleidingen, Voortgezet Onderwijs, bedrijfsleven: gaan we deze generatie gek maken met de ene aanbieding nog mooier dan de andere, om ze maar naar binnen te halen? Of gaan we ze leren dat er meer is dan alleen een mooi salaris? Krachten bundelen, de kanteling moet worden ingezet als we over een paar jaar voldoende gekwalificeerde mensen willen hebben op de arbeidsmarkt en onze bedrijven willen laten voortbestaan.

Figuur 1: Ontwikkelingen arbeidsmarkt

In het overzicht van het CBS is te zien dat er schijnbare positieve veranderingen optreden:

  • Het aantal werkenden stijgt;
  • Het aantal werklozen daalt;
  • De CAO lonen stijgen opnieuw;
  • Het aantal vacatures ten opzichte van het aantal werklozen stijgt.

 

Goede ontwikkelingen

Dat zijn goede ontwikkelingen, gezonde spanning. Totdat de spanning in het negatieve gaat. Dát is waar we nu naar toe gaan. En dan gaat het erom dat we goed gaan nadenken. Veranderingen in de maatschappij (andere energievoorzieningen, robotisering, digitalisering) zorgen voor verschuivingen van groepen werknemers. Waar blijven mensen ‘over’? Waar komen we mensen tekort? Hoe gaan we dat oplossen?

We zullen steeds meer moeite moeten doen om aan gekwalificeerde mensen te komen. Nu al zijn er bedrijfstakken die het merken. De uitdaging is om er op tijd mee bezig te zijn. Dus hoe zorg je nu dat je ze naar jouw bedrijf lokt? Wat is jouw rol daarin als directie/eigenaar, management, P&O? Wie en wat heb je daarbij nodig?

Een mooie start is dit, iets om over na te denken:

* Wat vertellen mensen buiten de deur over hun werk en hun werkgever? *
Op verjaardagen gaat het niet zelden over werk. Natuurlijk is het gras niet altijd even groen, aandachtspunten zijn er altijd wel. Daar wordt over gepraat en dat werkt soms een negatieve sfeer in de hand. We willen allemaal graag dat de collega’s in ons bedrijf het hebben over positieve dingen: de goede sfeer op de afdeling, de interesse die het management toont voor (privé)zaken die spelen, hoe fijn het is om te kunnen meedenken over het werk, de producten en de ontwikkelingen in de maatschappij die ook hun bedrijf raken en hoe daar op in te spelen. Dan trekken ze onbewust nieuwe collega’s aan.

Er zijn vele instrumenten die kunnen worden ingezet om hier op in te spelen. Speelt het thema ‘binden en boeien’ ook bij jullie? Meer weten over dit thema en ermee aan de slag?

Lees ook: Bedrijven trekken flink de knip open

Sylvia ter Wal
Adviseur Personeel en Organisatie

 


menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram