missie & visie

MISSIE

Ik zorg voor uw personeelsmanagement, u zorgt voor uw personeel. U investeert zodat ik ervoor kan zorgen dat u bespaart op uw kosten.

Niet alleen wettelijk maar ook menselijk beleid voeren op personele zaken vind ik belangrijk. Het moet passen bij uw organisatie maar wel de wettelijke kaders helder maken. En omdat iedere ondernemer c.q. onderneming verschillend is, is dat waar we naar moeten kijken. Wat is er echt nodig, wat moet en hoe moet dat eruit zien?

VISIE

U hoeft geen personeelsmanager te zijn, maar u moet wel zorgen dat uw personeelsmanagement goed is geregeld. Als ik doe waar ik goed in ben, kunt u de focus leggen op waar u goed in bent.

Veel ondernemers houden zich bezig met alle onderdelen van het bedrijf. Als personeelsmanagement niet een van uw favoriete dagtaken is, wordt het tijd om dat aan te pakken. Ik help u helder te krijgen wat u zelf wilt doen en wat u van uw bord wilt halen, maar ook op welk bord het dan wel terecht moet komen. 
menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram