Terug 

Bedrijfsgroei: de 6 succesfactoren

“Bij bedrijfsgroei is het personeelsmanagement het lastigste onderdeel”

Wanneer je bedrijf groeit, groeit ook je personeelsbestand. Wat niet groeit, is de beschikbare tijd. Acquisitie is je belangrijkste bezigheid want van je omzet moet je alle kosten betalen. Logisch dus dat het personeelsmanagement en -beleid niet je voornaamste aandachtspunt is. Ondertussen loopt je bedrijf wel risico’s. Hoe ga je dit dan wel regelen?

Valkuilen

De valkuilen van groei zijn vrij makkelijk te benoemen:

 • Wildgroei van functies, gebrek aan samenhang;
 • Haastig nieuwe werknemers aannemen, zonder passend functieprofiel, mét een aantrekkelijk salaris, zonder de goede arbeidsvoorwaarden (jouw ‘get-out-of-jail-kaart’);
 • Tijdgebrek om regelmatig contact met de medewerkers te hebben of alles nog goed loopt (processen niet in kaart);
 • De personeelsadministratie loopt achter want daar is te weinig tijd voor.

Een aantal zaken is relatief makkelijk te ondervangen.

 • Arbeidsovereenkomsten opstellen, helemaal juridisch in orde, kun je gewoon uitbesteden, inclusief de verlengmomenten die zo belangrijk zijn. Dat geldt ook voor de zaken eromheen, zoals een personeelsreglement, het verzuimprotocol (inclusief begeleiding) en wat dacht je van een social media protocol?
 • Een functieprofiel werkt als de randvoorwaarden duidelijk zijn. Heb je al je bedrijfsprocessen in beeld, weten de werknemers waarvoor zij verantwoordelijk zijn? Sluit alles mooi op elkaar aan? Deze zaken goed in beeld hebben, geeft een hoop rust.
 • Doet iedereen de juiste dingen en dat waar ze blij van worden (inclusief jijzelf!) ? Blijf ervoor zorgen dat je een gemotiveerd team om je heen hebt, die duidelijk weten wat er van ze wordt verwacht en wat ze van jou mogen verwachten. Las dus zinvolle gespreksrondes in, laat ze niet dobberen in de veronderstelling dat ze het allemaal zelf wel kunnen bedenken.

De kans is groot dat je nu op het punt bent aangekomen dat je meewarig je hoofd schudt en denkt: “Je bedenkt het allemaal leuk, Sylvia, maar zo makkelijk is het echt niet!”.

En je hebt nog gelijk ook! Het kost tijd, daar heb je al niet veel van. Het kost energie, die je liever in andere zaken steekt.Je moet van alles weten om het op de goede manier te doen en dat is echt niet makkelijk.

En eigenlijk wil je maar 1 ding: dat het leuk en gezellig blijft. Ik kan je verzekeren, als je je hier niet mee bezig houdt, blijft het niet leuk en gezellig….

De 6 succesfactoren

Er zijn 6 factoren in je bedrijfsvoering en dus ook in het personeelsmanagement waaraan moet worden voldaan, wil je een goed lopende onderneming hebben. Standaard, altijd, maar vooral bij bedrijfsgroei.

En of je dat nu groot of klein doet, ieder element is belangrijk. Staan alle factoren goed op de rit, dan heb je de juiste formule voor de gewenste groei en (de wil tot) verandering.

 • Is je strategieduidelijk en helder? Je zorgt voor samenhang en (gedeelde) visie.
 • Is er een duidelijke structuurin je organisatie? De processen zijn goed stuurbaar en beheersbaar.
 • Heerst er een duidelijke cultuur, die jij nastreeft en onderschrijft? Er is binding tussen alle medewerkers.
 • Beschikt je bedrijf over mensenmet de juiste (passende) kennis en competenties? Je hebt voor alle werkzaamheden/functies de juiste vaardigheden nodig.
 • Voorzie je voldoende in de benodigde middelen? Worden de medewerkers goed gefaciliteerd en geïnformeerd? Met de juiste voorzieningen voorkom je dat er frustratie ontstaat.
 • Worden waardeen resultaten gezien, beloond? Ben je je bewust van de prestaties en de risico’s in je onderneming? Je creëert gevoel van toegevoegde waarde en je voorkomt dat iemand zich nutteloos voelt.

De samenhang met personeelsmanagement

Bij elk van de 6 succesfactoren komt een stukje personeelsmanagement en -beleid om de hoek kijken. Immers: voor al deze factoren heb je mensen nodig. En zij hebben op hun beurt een stukje duidelijkheid en motivatie nodig. Door aan de 6 succesfactoren te werken binnen alle facetten van het personeelsmanagement, heb je de optelsom te pakken, die ik vertaal naar de volgende resultaten:

 • Laag ziekteverzuim;
 • open dialoog;
 • een cultuur van vertrouwen en plezier;
 • eigen verantwoordelijkheid;
 • eigen regie.

Dat zijn de resultaten van een goed ingerichte bedrijfsvoering met passend personeelsmanagement en -beleid. Of je nu 5 of 50 mensen voor je hebt werken.

Passend, uitvoerbaar en succes verzekerd!

Lees ook: Te veel privacy bij verzuim? Gastblog van &Wij


menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram