Terug 

Het was het jaar 2022….

Sinds de showbusiness bestaat, wordt er al gesproken over wat je als vrouw kan / moet doen om ‘het te maken in deze business’. Veelal wat gechargeerd in films en tabloids maar vooral in het roddelcircuit. Vandaag blijkt dat het niet alleen waar is wat er altijd werd beweerd, maar vooral dat het nog steeds zo gaat. En niet alleen in die sector. Machtsmisbruik is van alle tijden.

Nu is in Nederland de culturele sector net zo goed een werkomgeving als een accountantskantoor, staalfabriek of supermarkt en daarmee gelden dus dezelfde regels. Veilig werken was nog nooit zo’n issue als vandaag.

BOOS
Het is zo’n vier weken oud, de uitzending van het programma BOOS die zoveel heeft losgemaakt. Uit alle hoeken komt ineens vuiligheid boven water, wat blijkbaar al heel lang onder de radar aan het borrelen was.

Er is al veel te veel over gezegd en nog lang niet genoeg. Eén opmerking blijft me bij: niet het meisje moet worden beschermd, maar de jongen moet worden opgevoed. In de loop der tijd zijn we alleen maar bezig geweest met het neerzetten van een cordon aan maatregelen, protocollen en wat al niet meer. Om de medewerk(st)ers te beschermen tegen een ieder die hen kwaad zou kunnen doen. Symptoombestrijding. Bovendien: we hebben het niet alleen over vrouwen, we weten maar al te goed dat ook mannen genoeg te stellen hebben. Hoewel dan wel weer overwegend van andere mannen en minder van vrouwen.

Het is het jaar 2022. Van alle problemen die de wereld teisteren, is het ontbreken van Veiligheid waarschijnlijk wel de belangrijkste factor waar we mee te maken hebben. Daar achteraan komt meteen Vertrouwen. Want wat en wie kun je vandaag de dag nog vertrouwen?

VEILIGHEID – VERTROUWEN
Terug naar de werkvloer. Protocollen om te zorgen dat misstanden direct worden gemeld zijn goed, maar veiligheid en vertrouwen garanderen vraagt meer. Vanuit diverse hoeken zal nu nog meer worden gestuurd op het dichttimmeren van beleid op veilig werken, het onderdeel PSA in de RI&E (psychosociale arbeidsbelasting, o.a. agressie, werkdruk, seksuele intimidatie) zal ongetwijfeld nog meer aandacht gaan krijgen.

De NORM in een organisatie, groot of klein, moet zijn dat iedereen zich veilig voelt om te zeggen dat iets niet goed voelt of verkeerd is en het vertrouwen heeft dat dit serieus wordt genomen. Daar staat ook tegenover dat we de nieuwe generaties weerbaarder moeten maken. Ieder bedrijf draait op een stukje cultuur, wat er vanaf het begin in moet zitten. Niemand heeft het recht om iemand in een onveilige (werk)situatie te brengen en het is tijd dat dit zonder risico hardop kan worden gezegd, niet alleen door vrouwen maar door iedereen.

Laten we gaan werken aan een gezondere werkomgeving, waarin we trouw beloven aan drie algemene voorwaarden of wel kernwaarden: Respect, Veiligheid en Vertrouwen. Niet alleen vanuit de organisatie maar vooral vanuit onszelf. Heb  het vertrouwen om veiligheid mede te helpen creëren.

Spreek je uit. Sta op voor jezelf en voor elkaar.


menu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram